ข้อคิดและทิศทางเกษตรอินทรีย์

ข้อคิดและทิศทางเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันแม้กระแสโลกมีการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารปลอดสารพิษ และให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ดูเหมือนว่า บ้านเรานั้นให้ความสนใจน้อยมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้สารเคมีในภาคเกษตร ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ามหันตภัยของสารเคมีนั้นคร่าชีวิตผู้คนทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรมามากต่อมากแล้ว สาเหตุหลักที่เกษตรกรสนใจการทำเกษตรอินทรีย์น้อย ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเกษตรกรยังไม่เข้าใจคำว่าเกษตรอินทรีย์ จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ขณะที่การใช้สารเคมีในภาคเกษตรนั้นเห็นผลชัดเจนคือสามารถกำจัดศัตรูพืชได้ดั่งใจ ผลผลิตที่ออกมามีปริมาณมากและสวยด้วย ทั้งที่ความจริงบนความสวยงามของผลผลิตทางเกษตรที่มาจากการใช้สารเคมีนั้น เป็นมหันตภัยอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังเช่นตัวอย่าง ชาวอีสานจำนวนมาก ที่ล้มป่วยเป็นโรคทางเดินอาหาร และอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ที่เกิดจากการบริโภคพืชผักทางการเกษตรที่มาจากเมืองจีน ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับจีน ซึ่งพืชผักที่มาจากเมืองจีนที่ตรวจพบว่าสารเคมีตกค้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะทะลักเข้ามาทางจังหวัดชายแดนริมแม่น้ำโขงตอนบน แล้วไปขายในพื้นที่ภาคอีสาน มีจำพวกผักคะน้า บรอกโคลี กะหล่ำปลี และแครอท มีสารออร์แกโน ฟอสเฟต และคาร์บาเมตตกค้างมากที่สุด ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่บ้านเราต้องหันมาส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการกำหนดนโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หรือการสะท้อนให้เห็นปัญหาในอดีต และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอนาคต อันจะก่อให้เกิด การปรับตัวเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งที่มา : http://www.komchadluek.net/2007/12/26/b001_182936.php?news_id=182936

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: