เกาะข่าวเกษตร วันที่ 24 สิงหาคม 2553

เกาะข่าวเกษตรประจำวันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553** งาน “ตรานก ยูงพระราชทาน สืบสานตำนาน ไหมไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะมีขึ้นระหว่าง  25-29 สิงหาคม ณ อาคาร 7-8 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
** การให้บริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้ถูก ต้องรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นประโยชน์สูงสุด
** สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร สามารถรับบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรได้จากทางเว็บ ไซต์ http://www.oae.go.th/หรือสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2940-6641, 0-2561-2870 และทาง อีเมล : prcai@oae.go.th หากต้องการมารับข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถรับได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในวัน และเวลาราชการ
** ขณะนี้พบว่ามีผู้ ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีปริมาณ อินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ถึงร้อยละ 10 ของน้ำหนัก ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและที่ร้ายแรงไปกว่านั้น คือ มีบางรายนำดินกว่าร้อยละ 90 มาผสมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดส่งขายในท้องตลาด ดังนั้น เกษตรกรจึงควรระมัดระวังในการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้
** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 2057 หรือ http://www.sci.tu.ac.th.

“ดงข้าว”
farmdaily@dailynews.co.th

แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: