"ออร์แกนิกส์"ทางเลือกของคนรักสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมี (สกู๊ปแนวหน้า)

"ออร์แกนิกส์"ทางเลือกของคนรักสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมี (สกู๊ปแนวหน้า)

คุณทราบหรือไม่…?
"ออแกนิกส์" (Organic) หรือ "เกษตรอินทรีย์" เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของการผลิตอาหาร โดยทุกขั้นตอนของการผลิตจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จะไร้สารปนเปื้อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือมนุษย์ ไม่ผ่านการฉายรังสีและไม่เพิ่มเติมสิ่งปรุงแต่งลงในอาหาร ถ้าเป็นอาหารที่มาจากการทำปศุสัตว์ จะไม่มีการใช้สารปฏิชีวภาพ ไม่ใช้สารเร่งฮอร์โมน และต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารที่มีสุขอนามัย อาหารออแกนนิกส์ในหลาย ๆ ประเทศจะไม่รวมไปถึงอาหารที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม
นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบายว่า จากกระแสความตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้มากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยจากรายงานการสำรวจสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลก (The World of Organic Agriculture : Stratistics and Emerging Trends 2010) ที่จัดทำโดย FiBL และ IFOAM ที่เผยแพร่ในงาน BioFach เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ระบุว่า พื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 18 ล้านไร่ ทำให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของโลกรวมกันกว่า 218.75 ล้านไร่ โดยราวสองในสามของพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
สำหรับประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุด คือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และจีน ซึ่งออสเตรเลีย และอาร์เจนติน่า ยังคงครองอันดับประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดของโลกที่มี พื้นที่การผลิตกว่า 33 ล้านไร่ และจากการศึกษาวิจัยของศูนย์พาณิชยกรรม ระหว่างประเทศ (International Trade Centre-UNCTAD/WTO) พบว่า ภาคเกษตรอินทรีย์เป็นภาคเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุดของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก คาดว่าภายในปี 2553 มูลค่า ตลาดทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการขยายตัวเพิ่มสูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี

นางพิมพาพรรณ บอกว่า พื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมาจาก 6,281 ไร่ ในปี 2541 เป็นประมาณ 118,091 ไร่ ในปี 2552 (สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 16 มี.ค. 53) โดยในปี 2551 มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยประมาณ 3,200 ล้านบาท และคาดว่าตลอดปี 2552 มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,500 ล้านบาท ตลาดสำคัญของไทย คือ สหภาพยุโรป อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน สินค้าสำคัญที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้แปรรูป และกุ้งอินทรีย์ เป็นต้น
ด้าน พ.ต.ท.กฤชญาณ อภิกุลนา เจ้าของบ้านไร่วิมานดินออร์แกนนิคฟาร์มสเตย์ จ.กาญจนบุรี เล่าว่า ได้ทำการเกษตรกรรมอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ปุ๋ยที่ทำจากมูลสัตว์ เศษพืช และยาฆ่าแมลงที่ทำจากสมุนไพรไล่แมลงหลากชนิด พร้อมกับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรผสมผสาน โดยปลูกพืช ชั้นกลาง ชั้นสูง ชั้นต่ำ เรียกว่าพืช 3 ระดับ เพื่อให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ได้ใช้เคมีเลย
"ผมให้ธรรมชาติเข้ามาจัดการเอง และได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้ระบบการปลูกพืชแบบต่างระดับ เช่น ใช้ต้นสะตอและต้นยางพาราเป็นพืชชั้นบน ใช้พริกไทยและดีปลีเป็นพืชพันเกาะต้นสะตอ ใช้ต้นมังคุด ต้นมะเฟือง และต้นเงาะเป็นพืชชั้นกลาง ใช้เฮลิโคเนีย (Heliconia) เป็นพืชชั้นล่าง ใช้ผักพื้นบ้าน เช่นผักกูด สมุนไพร เช่น พลูคาว เป็นพืชคลุมดิน กระชายแดง กระชายเหลือง กระชายดำไพล และขมิ้นชัน เป็นพืชชั้นใต้ดิน"
พ.ต.ท.กฤชญาณ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้เตรียมอาหารปรุงจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์บางส่วน ชารางจืดอินทรีย์ ผลไม้สดอินทรีย์ตามฤดูกาล น้ำมะเฟืองอินทรีย์ เพื่อล้างสารพิษและฟื้นฟูสุขภาพ และ ยังได้เลี้ยงฝูงวัวในแนวทางปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อใช้มูลมาทำปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยี E.M. (Effective Microorganisms) และในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา บ้านไร่วิมานดิน ได้รับ ตราผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตรเป็นแปลงที่ 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี
ออร์แกนิกส์ เกิดจากระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นพืช แมลง จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ทั้งดิน น้ำ อากาศ เมื่อคนเราได้บริโภค หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบที่มีความสมบูรณ์เหล่านี้แล้ว จะทำให้กลไกทำงาน ในร่างกายของคนเราเป็นไปอย่างสมบูรณ์
แม้ว่าทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคออร์แกนิกส์ จะมีราคาสูงแต่หากการตัดสิน ใจอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสุขภาพที่ดี และการคืนสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ออร์แกนิกส์ จึงน่าจะเป็นคำตอบที่ลงตัว และคุ้มค่าสำหรับโลกใบนี้เป็นอย่างดี

SCOOP@NAEWNA.COM

วันที่ 12/9/2010

 

แหล่งที่มา : http://www.naewna.com/news.asp?ID=227485

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: